Ловен проблем

Как читать книги

На нашем сайте вы можете асолютно бесплатно читать электронную книгу Ловен проблем онлайн. Часть книг представлена в виде ознакомительного фрагмента или содержит краткое содержание.

Понравившиеся книги вы можете добавлять в раздел Мои книги и возвращаться к ним в будущем. Система чтения запоминает страницу до который вы дочитали и помогает возвратиться к тому месты где вы остановились.

Фрагмент текста

Това беше последният преглед на личния състав преди Всеобщото Отлитане на Разузнавачите и на него присъстваха всички патрули. Патрул 22 — „Реещият се сокол“ — имаше за задача да направи лагер на подгизналата поляна и да организира постоянно наблюдение. Патрул 31 — „Бягащият бизон“ — извършваше маневри около малкото поточе. „Бизоните“ се опитваха да приемат течности и се заливаха от смях заради непривичните усещания.

А патрул 19 — „Атакуващият мираш“ — чакаше разузнавача Дрог, който както винаги закъсняваше.

Дрог падна като камък от височина три километра, в последния момент прие твърда форма и забързано влезе в строя.

— Здравейте — каза той. — Моля да ме извините. Изобщо си нямах представа колко е часът…

Командирът на патрула му хвърли гневен поглед.

Книги автора

Книги в жанре Классическая проза