Oceano nox

Как читать книги

На нашем сайте вы можете асолютно бесплатно читать электронную книгу Oceano nox онлайн. Часть книг представлена в виде ознакомительного фрагмента или содержит краткое содержание.

Понравившиеся книги вы можете добавлять в раздел Мои книги и возвращаться к ним в будущем. Система чтения запоминает страницу до который вы дочитали и помогает возвратиться к тому месты где вы остановились.

Фрагмент текста

Сен-Валери-сюр-Сом

О, колко ли матроси, о, колко капитани потегляха щастливи към брегове мечтани и чезнеха в простора, тревожно разлюлян! О, тоя скръбен жребий! — един ли тук изчезна сред бездните бездънни, един ли в нощ беззвездна погребал е навеки Слепецът Океан!

О, колко екипажи затриха ветровете! Че бурята жестока романа им дочете и разпиля листата далеч, далеч оттук. Каква по-страшна участ от гибел като тази! Каква богата плячка за бурните талази: един мъжете грабна, черупката им — друг.

Не знае никой нищо за вас, бедняци клети! Сред мрачните простори безмълвни силуети, към кой ли риф летите, раззинал алчна паст. С очи, от скръб изтекли, родителите стари се взираха от кея и там смъртта ги свари —                                 до края с мисълта за вас!

Все още нечий спомен сред живите държи ви; по залез, на раздумка край котвите ръждиви, все някой вашто име за миг ще съживи: сред весел смях и песни, сред смайващи истории, сред шумните целувки на вашите изгори, дордето вие спите в подводните треви.

Книги автора

Книги в жанре Классическая проза