Крадец във времето

Как читать книги

На нашем сайте вы можете асолютно бесплатно читать электронную книгу Крадец във времето онлайн. Часть книг представлена в виде ознакомительного фрагмента или содержит краткое содержание.

Понравившиеся книги вы можете добавлять в раздел Мои книги и возвращаться к ним в будущем. Система чтения запоминает страницу до который вы дочитали и помогает возвратиться к тому месты где вы остановились.

Фрагмент текста

Томас Елдридж беше сам в кабинета си в Бътлър Хол, когато зад гърба му се чу шум. Той дори не го чу, а само го отбеляза в съзнанието си. Тъкмо се занимаваше с уравненията на Голстед, около които се вдигна толкова шум преди няколко години, защото поставяха под съмнение общата валидност на принципите на теорията на относителността. Макар и да се доказа, че изводите на Голстед са абсолютно погрешни, самите уравнения не разрешаваха на Елдридж да остане равнодушен.

Ако човек ги разгледа непредубедено, в тях имаше нещо — странно съчетание на времевите множители с въвеждане на силови компоненти. И…

Шумът отново се повтори и Елдридж се обърна.

Точно зад гърба си видя огромен индивид с яркочервени панталони и къса зелена жилетка върху сребриста риза. В ръката си държеше някакъв черен квадратен прибор. Видът на гиганта беше, меко казано, недружелюбен.

Гледаха се втренчено. В първия момент Елдридж помисли, че това е поредният номер на студентите му — беше най-младият аспирант в тяхната катедра в Керуелския технологичен институт и те редовно му подхвърляха я развалено яйце, я жива жаба.

Книги автора

Книги в жанре Классическая проза